Liftkeuring

Wettelijk verplichte keuring (Warenwetbesluit Liften - art. 17)

Een liftinstallatie wordt meestal voor de ingebruikname gekeurd. Die keuring is voor rekening van de installateur. Het Warenwetbesluit Liften schrijft vervolgens voor, dat liften in de gebruiksfase (dus na de ingebruikname), voor het eerst na 12 maanden en vervolgens om de 18 maanden periodiek moeten worden gekeurd. De eigenaar van de lift (VVE) is er verantwoordelijk voor dat de keuring op tijd wordt uitgevoerd.

Aangewezen instantie of Notified Body (NOBO)

Deze keuring moet worden uitgevoerd door een zogenaamde "aangewezen instantie". Het is gebruikelijk dat de firma die het liftonderhoud voor u verzorgt, bij de keuring assisteert om namens u de goede en veilige werking van de lift aan te tonen. Als u niet zelf het initiatief neemt om een keurende instantie te contracteren, dan krijgt u vanzelf te maken met de keurende instantie die is uitgekozen door de leverancier van de lift, of die is uitgekozen door de onderhoudsfirma. U betaalt echter de rekening, dus het is verstandig om zelf een keuze te maken. Vraag bij meerdere partijen een offerte op.

Offerte aanvragen

Vraag hier snel en op eenvoudige wijze vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Contact

Afspraak maken Belverzoek achterlaten HaLo Technical Service
Piet Heinstraat 2
7461 EZ Rijssen

E-mail: [email protected]
Kvk-nr: 08166418

Informatie over

Service lift Liftinstallatie Lifttechniek Liftonderhoud Lift montage